آزمونهای شخصیت شناسی

خدمات ما

مخاطب گرامی،

نظر بر اینکه در کلیه مراحل طراحی و پیاده سازی و اجرای سامانه، هدف موسسه ارائه خدمات بهینه با اخذ کمترین هزینه از مخاطبین گرامی بوده است، سامانه مشاورین خود را به دو دسته کارشناس ارشد و کارشناس خبره تقسیم نموده است .مبلغ پرداخت هر جلسه برای کارشناس ارشد ۸۰/۰۰ هزار تومان(هشتاد هزارتومان) و برای هر جلسه مشاوره با کارشناس خبره مبلغ ۱۱۰/۰۰۰ هزار تومان(یکصدو ده هزار تومان)در نظر گرفته شده است.

ضمنا بابت هزینه ایاب ذهاب مبلغ 20000 تومان به صورت حساب جنابعالی افزوده خواهد گردید.

در مراجعه اول به آدرس جنابعالی همکار آزمون نگری نیز جهت اخذ آزمون های حرفه ای روانشناسی مراجعه می نماید که بابت استفاده از این خدمات نیز مبلغ 30000 تومان هزار تومان در جلسه اول دریافت خواهد گردید.

لذا مبلغ پرداختی جنابعالی در جلسه اول یکی از اعداد ۱۳۰/۰۰۰ هزار (یکصدو سی هزار تومان) و یا ۱۶۰/۰۰۰ هزار (یکصد و شصت هزار تومان) توامن خواهد بود

این عدد در مراجعات آتی مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ هزار تومان(یکصد هزار تومان) و یا ۱۳۰/۰۰۰ هزار تومان(یکصد و سی هزار تومان) خواهد بود

امیدواریم خدمات ارايه شده توسط ما موجب افزایش آرامش، همدلی و نشاط جنابعالی باشد

همدم