آزمونهای شخصیت شناسیآزمون شخصیت شناسی

مقیاس اضطراب بک

بیست و یک علامت زیر وضعیت ناراحتی شما را طی هفته گذشته بررسی میکنند. لطفا همه را به دقت خوانده و با توجه به وضعیت خود طی هفته گذشته و امروز به آن ها پاسخ دهید تا نتیجه میزان اضطراب خود را بدانید

;
<p>این پرسشنامه میزان علائم اضطربی و بدنی شما را طی هفته گذشته بررسی میکند.</p>

نظرات کاربران

برای ثبت نظر خود باید وارد شویدوارد شوید