آزمونهای شخصیت شناسیآزمون شخصیت شناسی

سبک های فرزندپروری

این پرسشنامه 30 سوالی انواع سبک های فرزند پروری شامل استبدادی, سهل گیرانه و مقتدرانه را نشان میدهد. سبک‌های فرزندپروری نوع رابطه والد و کودک را مد نظر قرار می‌دهند. یک وجه جالب درباره والدگری این است که والدین با سبک‌های فرزندپروری مخصوص به خود می‌توانند تغییرات زیادی در فرزندان خود ایجاد نمایند. لطفا سوالات را به دقت خوانده و با توجه به دیدگاه تان مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

;
<p>این آزمون انواع سبک های فرزند پروری مستبدانه, سهل گیرانه و قاطعانه را نشان میدهد.</p>

نظرات کاربران

برای ثبت نظر خود باید وارد شویدوارد شوید