آزمونهای شخصیت شناسیآزمون شخصیت شناسی

عزت نفس روزنبرگ

این آزمون دارای 10 گویه برای سنجش میزان عزت نفس شما است. لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و صحیح ترین گزینه را انتاب کنید.

;
<p>مقیاس سنجش میزان عزت نفس</p>

نظرات کاربران

برای ثبت نظر خود باید وارد شویدوارد شوید