آزمونهای شخصیت شناسیآزمون شخصیت شناسی

بیش فعالی کودکان کانرز

این پرسشنامه مشکلات رفتاری , بیش فعالی و عدم توجه کودک شما را بررسی میکند. لطفا هر سوال رابه دقت خوانده و گزینه مناسب را برای آن انتخاب کنید.

;
<p>بررسی بیش فعالی کودکان</p>

نظرات کاربران

برای ثبت نظر خود باید وارد شویدوارد شوید