logo

ورود به سامانه همدم


همدم با چهار خدمت مهم شامل برگزاری جلسات مشاوره به صورت تلفنی و حضوری ، آزمون‌های روانشناسی ،مجله آنلاین و تولید محتواهای آموزشی در دسترس است و شما را برا ی زندگی آرامتر و با رضایت بیشتر همراهی می‌کند. پرتال همدم یک بستر برای شناخت بیشتر از خود،دستیابی به منابع لازم و استفاده از خدمات مختلف روانشناسی می‌باشد. این پرتال توسط شرکت ویرا پرداز کیهان و با همکاری موسسه تدبیر راه نو طراحی و پیاده‌سازی گردیده است. کلیه مطالب و محتوی این پرتال توسط متخصصین و مشاورین دارای صالحیت حرفه‌ای و مورد تا‌یید سازمانها‌ی ذیربط تهیه و بارگذاری می‌گردند.